Misje Święte

w parafii Miłosierdzia Bożego w Żukowie w dniach 11 - 16 września 2016r.
Modlitwa o łaski misyjne

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, które mają być czasem przemiany naszej Wspólnoty Parafialnej. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców Parafii.


Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: „Przyjdź królestwo Twoje”.


Boże! Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji Świętych, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa żyli jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich ludzi na ziemi.


Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nam przypomnieli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Amen.PROGRAM

Niedziela – 11 września 2016 r.

Wj 20, 2 Jam jest Pan Bóg twój

Msze święte:

 • 0900

  Msza święte z nauką wstępną

 • 1100

  Msza święte z nauką wstępną

 • 1800

  Msza święte z nauką wstępną


Poniedziałek – 12 września 2016 r.

J 3, 16 Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne

Msze święte:

 • 0900

  Msza święta z nauką ogólną

 • 2000

  Msza święta z nauką ogólną.
  Na zakończenie Apel Jasnogórski


Wtorek – 13 września 2016 r.

Łk 1, 45 Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”

Msze święte:

 • 0900

  Msza święta z nauką dla dzieci

 • 2000

  Msza święta z nauką ogólną.
  Na zakończenie Apel Jasnogórski


Środa – 14 września 2016 r.

2 Kor 5, 21 W imię Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem

Msze święte:

 • 0900

  Msza święta z nauką dla chorych.
  Na zakończenie nabożeństwo przebłagalne za grzechy popełnione w parafii

 • 2000

  Msza święta z nauką ogólną.
  Na zakończenie nabożeństwo przebłagalne za grzechy popełnione w parafii


Czwartek – 15 września 2016 r.

1 J 4, 16 Myśmy poznali i uwierzyli Miłości, jaką Bóg ma

Msze święte:

 • 0900

  Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

 • 2000

  Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich


Piątek – 16 września 2016 r.

Łk 22, 45 To czyńcie na moją pamiątkę

Msze święte:

 • 0900

  Msza święta z nauką ogólną.
  Akt zawierzenia rodzin i całej parafii Najświętszemu Sercu Bożemu

 • 1830

  Uroczyste zakończenie Misji świętych:
  DROGA KRZYŻOWA ulicami parafii. Odnowienie przyrzeczeń wierności Krzyżowi i Ewangelii
  – Słowo Boże pod Krzyżem Misyjnym
  – Msza święta z Komunią generalnąOd wtorku spowiedź święta

Spotkanie z chorymi najlepiej we wtorek przed południem