Kancelaria Parafialna


Parafia Rzymsko - Katolicka Miłosierdzia Bożego

Dekanat Mińsk Mazowiecki – p.w. Św. Antoniego

Żuków 13a

05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 025-799 2522

e-mail: zenonwojcik@op.pl


Dni i godziny otwarcia:

 • Poniedziałek - piątek: 1600 - 2000

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

Chrzest Święty:

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Pierwsza Komunia Święta:

 • metryka chrztu dziecka

Bierzmowanie:


Sakrament Małżeństwa:

 • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Pogrzeb katolicki:

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)